Ikäihmisten neuvolapalvelu

Ikäihmisten neuvola ei ole rakennus vaan palveluprosessi, joka toteuttaa laissa määriteltyä tehtävää.

Eläkeputken poistuessa voisimme lisätä ikäihmisten turvaa ottamalla käyttöön neuvolajärjestelmän, siis samanlaisen systeemin kuin elämän ensimmäisinä vuosina. Jokaiselle ikäihmiselle määriteltäisiin omahoitaja.

Voisiko sairaanhoitopiiri kutsua ikäihmiset lääkärintarkastukseen esimerkiksi 5-10 vuoden välein 65 vuoden iästä lähtien?

Tällä hetkellä ikäihmiset ohjautuvat hoitoon lähinnä sukulaisten tai ystävien kehotuksesta. Entä ne, jotka asuvat yksin? Ikäihmiset tavoittava kattava järjestelmä helpottaisi varmasti monen kohdalla lääkäriin lähtöä. Kun sairaudet löydetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, hoito helpottuu ja elämänlaatu paranee.